De milieuvriendelijke reinigingsproducten van Lema
Bij Lema leeft de ecologische gedachte van begin tot eind in onze werkwijze, en in onze hele organisatie. We maken bewuste keuzes en doen volop investeringen die aantonen dat chemie wel degelijk hand in hand kan gaan met mens- en milieubewustzijn.

Producten gemaakt met regenwater...

Met een vergaarbekken van 90.000 liter in onze eerste hal, en een bekken van 100.000 liter in onze nieuwste hal, vangen we een indrukwekkende hoeveelheid regenwater op. Dit water vormt de basis voor al onze reinigingsproducten. De voordelen?

  • We hoeven geen kostbaar drinkwater te gebruiken.
  • We zuiveren hemelwater met een eigen, professionele filterinstallatie, waardoor de waardes verbeteren en de samenstelling stabieler wordt dan die van het gemiddelde kraantjeswater.

We ontlasten bovendien de riolering nog extra dankzij onze groenzones, waar het overschot aan regenwater bij hevige buien kan insijpelen.

... en met hernieuwbare energie

Zonnepanelen en een warmtepomp zorgen voor de nodige energievoorzieningen in onze productiehal. Bovendien verkleinen we onze energiebehoefte voor verlichting en verwarming met lichtstraten en een optimale insolatie.

Lema als nullozer

Productieafval bestaat niet bij Lema. We lozen met andere woorden geen druppel in het milieu of in het riool; zelfs ons spoelwater hergebruiken we.

Onze 'zero waste'-aanpak

Lema hanteert een ‘zero waste policy’. We zijn niet verplicht om al onze verpakkingen terug te nemen (dat is pas het geval vanaf een bepaalde minimumhoeveelheid), maar we maken hier toch een erezaak van. Zo blijft u niet met afval zitten, en zo kunnen wij erop toezien dat elke verpakking een tweede leven krijgt. We hergebruiken een deel van onze flessen, en laten de rest vermalen tot grondstof voor nieuwe producten, zoals tuinbanken. We sorteren ons karton en onze folies, en verkopen ze aan partners die ze recycleren en hergebruiken.

Alles gebeurt digitaal

Tot slot gebeurt bij ons alles digitaal - van bestelling tot facturatie. U kunt als klant zelf inloggen op ons systeem en daar de nodige fiches downloaden. Zo vermijden we papierverspilling.