AdBlue met schenktuit - 10L

AdBlue® is een 32,5% oplossing van ureum in gedemineraliseerd water die in de uitlaat van dieselmotoren wordt geïnjecteerd om de uitstoot van stikstofoxides te verlagen.